Klinika stomatologiczna Zabrze

Jak zakłada się most protetyczny?

Klinika stomatologiczna Zabrze
I wizyta wykonywane jest zdjęcie radiologiczne (zdjęcie zębowe, bądź pantomogram) w znieczuleniu miejscowym zęby są oszlifowywane następnie pobierany jest wycisk, który wysyłany.