palnik na olej zużyty

cała noc chwilowo) możliwości techniczne (czyli

palnik na olej zużyty
Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Artykuł ten omawia ogrzewanie w kontekście wszelkiego rodzaju pomieszczeń, budowli i budynków, gdyż takie jest.

Widok do druku:

palnik na olej zużyty