palnik na olej zużyty

Znacznie zwiększa to komfort eksploatacji (eliminuje

palnik na olej zużyty
Niekiedy do dawnych pieców zamiast palenisk węglowych montuje się palniki gazowe.

Znacznie zwiększa to komfort eksploatacji (eliminuje konieczność noszenia ciężkiego paliwa, nadzoru podczas palenia i wygaszania, zapewnia możliwoś.

Widok do druku:

palnik na olej zużyty